Velevi Pharma - Gerisan, Laksilin, KoKoBo, Gerimak, Barsa, ApergaVelevi Pharma - Gerisan, Laksilin, KoKoBo, Gerimak, Barsa, ApergaVelevi Pharma - Gerisan, Laksilin, KoKoBo, Gerimak, Barsa, ApergaVelevi Pharma - Gerisan, Laksilin, KoKoBo, Gerimak, Barsa, ApergaVelevi Pharma - Gerisan, Laksilin, KoKoBo, Gerimak, Barsa, Aperga

Алтория

Острите белодробни заболявания водят до краткотрaйна загуба на работоспособността, а напредналите хронични увреждания на дихателната система са важна причина за трайно инвалидизиране. В около 10% от възрастното население се установява изразена в различна степен дихателна недостатъчност. При хроничната дихателна недостатъчност се наблюдава нарушение в алвеоларно-капилярната дифузия. Затруднен е газовият обмен и поради запушване на малките дихателни пътища, предизвикано от бронхиална хиперсекреция. Всичко това означава настъпване на хипоксемия (намалено преминаване на кислород в организма и съответно по-ниското му съдържание в тъканите), но без хиперкапния (повишено съдържание на въгледвуокис), тъй като въглеродният двуокис преминава през алвеоларно-капилярната мембрана 25 пъти по-лесно от кислорода.