Velevi Pharma - Gerisan, Laksilin, KoKoBo, Gerimak, Barsa, ApergaVelevi Pharma - Gerisan, Laksilin, KoKoBo, Gerimak, Barsa, ApergaVelevi Pharma - Gerisan, Laksilin, KoKoBo, Gerimak, Barsa, ApergaVelevi Pharma - Gerisan, Laksilin, KoKoBo, Gerimak, Barsa, ApergaVelevi Pharma - Gerisan, Laksilin, KoKoBo, Gerimak, Barsa, ApergaVelevi Pharma - Gerisan, Laksilin, KoKoBo, Gerimak, Barsa, Aperga

Кариера в компанията

Голяма част от успехите на " Велеви Фарма" ООД през всички години се дължи най-вече на екипа от хора, които работят всеотдайно и извеждат фирмата на едни от челните позиции в бранша. Много голяма част от служителите ни работят в компанията повече от 5 години. " Велеви Фарма" ООД е от малкото фирми, които умело успяват да сплотяват екипа си. Защо да изберете " Велеви Фарма " ООД: Работната среда е стабилна, екипна, стимулираща индивидуалността и изявата на различност. Мениджърският екип е млад, амбициозен, подкрепящ и поощряващ инициативността. Развитието във фирмата е индивидуално съобразно личния потенциал. Възнаграждението на служителите има пряка и прозрачна връзка с индивидуалните резулта