Velevi Pharma - Gerisan, Laksilin, KoKoBo, Gerimak, Barsa, ApergaVelevi Pharma - Gerisan, Laksilin, KoKoBo, Gerimak, Barsa, ApergaVelevi Pharma - Gerisan, Laksilin, KoKoBo, Gerimak, Barsa, ApergaVelevi Pharma - Gerisan, Laksilin, KoKoBo, Gerimak, Barsa, ApergaVelevi Pharma - Gerisan, Laksilin, KoKoBo, Gerimak, Barsa, Aperga

Предварителнo проучване на препрарата APEGRA

ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ НА ПРЕПАРАТА “APEGRA” ПРИ ПАЦИЕНТИ С ДОБРОКАЧЕСТВЕНА ПРОСТАТНА ХИПЕРПЛАЗИЯ В АМБУЛАТОРНИ

УСЛОВИЯ
APEGRA съдържа стандартизиран екстракт от плод на растението Целина, получен по студена техналгия с цел да се запазяти получи висока концентрация на биологично активните вещества.Активни съставки са: етерично масло, феноли; флавоноиди, аминокиселини, витамин Е, витамин А, витамини от групата на В и други.

ЦЕЛ НА ПРОУЧВАНЕТО:
Повлиаване на симптомите на долния уринарен тракт при пациенти с доброкачествена простатна хиперплазия в амбулаторни условия при продължително приемани на препарата APEGRA.

МАТЕРИАЛ И МЕТОД:
За период от една година в урологичен кабинет към медицински център "Уроелит" гр. София бяха проследени 50 пациенти със симптоми на доброкачествена простатна хиперплазия. Средна възраст беше 67 години. Бяха подбирани пациенти с леко до средно изразени симптоми но ДПХ /1 - PSSдо 7/.

Препарата се прилагаше в доза 3 пъти по 2 капсули дневно за 30 дни, след което се продсължаваше с подържаща доза 2 пъти по 1 капсула за още 60 дни.

Преди , по време и в края на лечението бяха проследени следните показатели:

1.     Международен простатен индекс / I- PSS/ в началото, на 30-я ден и в края на лечението.

2.      Големина на простатната жлеза, измерена чрез ултразвукова ехография в кубически сантиметри в началото и в края на лечението.

3.     Урофлоуметрия - в началото, 20-я ден и в края на лечението.

4.      PSA- в началото и в края на лечението.

РЕЗУЛТАТИ:
1. След започване на лечението подобряване в клиничните симптоми се наблюдаваше в 25 пациента /50%/ до 20-я ден, а до края на наблюдението на лечението -90-я ден при 35 пациента /70%/, което бе отчетено от международния простатен индекс/1 - PSS/ .