Velevi Pharma - Gerisan, Laksilin, KoKoBo, Gerimak, Barsa, ApergaVelevi Pharma - Gerisan, Laksilin, KoKoBo, Gerimak, Barsa, ApergaVelevi Pharma - Gerisan, Laksilin, KoKoBo, Gerimak, Barsa, ApergaVelevi Pharma - Gerisan, Laksilin, KoKoBo, Gerimak, Barsa, ApergaVelevi Pharma - Gerisan, Laksilin, KoKoBo, Gerimak, Barsa, ApergaVelevi Pharma - Gerisan, Laksilin, KoKoBo, Gerimak, Barsa, Aperga

Кратко описание на продуктите

Българската земя е докосната от Бога.Тук откриваме богато разнообразие от растения с ярко изразени лечебни свойства.

Водени от идеята,че човек е вписан и приспособен към природните условия на ареала, в който е роден и живее, ние създаваме палитра натурални продукти от типичната за нашата земя флора.

Убедени сме, че те са далеч по-полезни за здравето Ни от тези, които идват от чуждите земи.Освен това са създавани, използвайки високите научни постижения и технологии, отговорно и честно за човека.

Брошура с продуктите

Разгледайте броширата с нашите продукти:

Виж на PDF