Velevi Pharma - Gerisan, Laksilin, KoKoBo, Gerimak, Barsa, ApergaVelevi Pharma - Gerisan, Laksilin, KoKoBo, Gerimak, Barsa, ApergaVelevi Pharma - Gerisan, Laksilin, KoKoBo, Gerimak, Barsa, ApergaVelevi Pharma - Gerisan, Laksilin, KoKoBo, Gerimak, Barsa, ApergaVelevi Pharma - Gerisan, Laksilin, KoKoBo, Gerimak, Barsa, Aperga

Гентамицин унгвент

Гентамицин медфано 0.1% крем се използва за лечение на бактериални инфекции на кожата, предизвикани от чувствителни агенти. В някои случаи за кратко апликиране при декубитални рани. Нанася се на тънък слой около лезиите върху добре почистена кожа – 2-3 пъти дневно. Засегнатият участък може да бъде покрит с марля или друга тънка превръзка. Ефективността на лекарствения продукт се определя и зависи от вида на заболяването и честотата на прилагане. След постигане на някакви резултати, само лекуващият лекар може да определи дали да се продължи или прекъсне лечението. Гентамицин медфано 0.1% унгвент се използва за лечение на бактериални инфекции на кожата, предизвикани от чувствителни агенти. В някои случаи за кратко апликиране при декубитални рани. Нанася се на тънък слой около лезиите върху добре почистена кожа – 2-3 пъти дневно. Засегнатият участък може да бъде покрит с марля или друга тънка превръзка. Ефективността на лекарствения продукт се определя и зависи от вида на заболяването и честотата на прилагане. След постигане на някакви резултати, само лекуващият лекар може да определи дали да се продължи или прекъсне лечението.