Logo
Logo
телефон за поръчки:
0700 46 100
BG
EN

Е-ЗАЯВКИ

Начало
Велеви Фарма
Производство
Ексклузивни продукти
Дистрибуция
Списание и реклама
Е-ЗАЯВКИ

ГЕРИСАН - ТАБЛЕТКИ

Герисан е натурален продукт от коренища на кръвен здравец (geranium sanguineum).
Като се изключат отделните успехи в използването на ваксини, все още човечеството не разполага с достатъчно надеждни и универсални средства за борба с вирусните инфекции.
Много български учени са изследвали лечебни растения от нашия ареал  по отношение на тяхното антивирусно действие. Проведените вирусологични проучвания  първоначално имат скринингов характер. Развитието на молекулярната биология и вирусологията откриха нови хоризонти в познанията за вирусната репродукцияи разбира се пътищата за нейното повлияване.
Предпоставките за успехи в създаването на препарати от растителен произход с антивирусно действие в България са много. На първо място е изключителното богатство на лечебни растения, които могат да се открият в нашата природа. Важен е и многовековния опит в използването им в народната ни медицина, родил велики лечители  /Иван Рилски, Иван Раев, Димитър Димков, Димитър Кръстев/.
Безспорен факт е наличието на учени от световна величина във фитотерапията /Веселин Петков, Ст. Иванчева/ и във вирусологията /Манолова, Максимова, Събева, Ласев, Дундаров, Андонов, Серкеджиева/.
Лечебното растение Geranium Sanguineum L /Кръвен здравец/ е подробно и задълбочено проучено от много български автори. Установен е изразен инхибиращ ефект спрямо размножението на на някои щамове на вируса на грипа на изолирания от него полифенолен комплекс. Полифенолният комплекс действа на биологичната активност на вируса, която се отчита по хемаглутационния титър и се конкурира с вируса а гликопротеините на клетъчната  мембрана, като възпрепятства  някои фази на вирусната инфекция. Поради малката си молекулна маса полифенолният комплекс прониква през клетъчната мембрана  на вече заразената  клетка, като потиска вътреклетъчния  стадий на репликация на вируса.
Има експериментални резултати, които дават основание да се приеме, че полифенолния комплекс, получен при екстракция на Geranium Sanguineum L /кръвен здравец/, в определени концентрации  напълно инактивира инфекциозната активност на вирусите на грипа.
В България бе създаден и се произвежда  препарат от корените на кръвен здравец /тази част от растението е най-богата на полифенолният комплекс/, наречен Герисан. На пазара е от 2001г. и за изтеклото време е натрупан достатъчен опит чрез неговото прилагане в помощ на профилактиката  и лечението на вирусните инфекции въобще.
Герисан, прилаган в дози по 1 капсула в денонощие, намалява със значителна степен, вероятността от инфектиране с вируса на грипа при епидемии.
Всички тези проучвания и данни ни дават основание да предполагаме с висока степен на увереност, че „Герисан” може да бъде използван в помощ на профилактиката  на особено опасните и смъртоносни вирусни инфекции като птичи грип, свински грип и др.
Учените смятат, че в съчетание със синтетичния препарат ремантадин, Герисан е потенциран да създава още по-висока защита от вирусните инфекции.
В Герисан се отразяват възможностите и богатството на нашата природа, както и силата на родната наука.