Logo
Logo
телефон за поръчки:
0700 46 100
BG
EN

Е-ЗАЯВКИ

Начало
Велеви Фарма
Производство
Ексклузивни продукти
Дистрибуция
Списание и реклама
Е-ЗАЯВКИ

Алтория

Алтория и заболяванията на дихателната система

Острите белодробни заболявания водят до краткотрaйна загуба на работоспособността, а напредналите хронични увреждания на дихателната система са важна причина за трайно инвалидизиране. В около 10% от възрастното население се установява изразена в различна степен дихателна недостатъчност. При хроничната дихателна недостатъчност се наблюдава нарушение в алвеоларно-капилярната дифузия. Затруднен е газовият обмен и поради запушване на малките дихателни пътища, предизвикано от бронхиална хиперсекреция. Всичко това означава настъпване на хипоксемия (намалено преминаване на кислород в организма и съответно по-ниското му съдържание в тъканите), но без хиперкапния (повишено съдържание на въгледвуокис), тъй като въглеродният двуокис преминава през алвеоларно-капилярната мембрана 25 пъти по-лесно от кислорода.

За да не се стига до хронифициране на заболяванията, не трябва да се допуска продължително въздействие на различни видове агенти, дразнещи бронхиалната лигавица: тютюнопушене, прах, дим и др. Важно е и това острите инфекции да се лекуват навреме и правилно.

Фитотерапията има определен дял в научно-обоснованата терапия на заболяванията на дихателната система. Лечебни растения се прилагат в профилактиката и в помощ на терапията, както при възпаление на горните дихателни пътища, така и при остри и хронични бронхити.

Лечебната ружа ( Althaea officinalis L ) е едно от най-проучваните растения по отношение заболяванията на дихателната система. Корените са богати на слизести вещества, които способстват за омекотяване на бронхиалните секрети и за по-лесното им отделяне от бронхиалното дърво. Ектрактите от лечебната ружа имат изразен противовъзпалителен ефект. Препоръчва се прилагането им при упорити кашлици, магарешка кашлица, трахеити, бронхити. Освен това се установява благотворно влияние на ружата по отношение на язвена болест на стомаха и червата, хиперацидитетни гастрити, при остри и хронични колити, дори и при диерични страдания и дизентерия.

Планинският очиболец (Potentilla erecta L) е включен в продукта Altoria, поради доказаните противовъзпалителни и адстрингентни ефекти върху горни дихателни пътища. В народната медицина се прилага чай от очиболец многократно в денонощието при тежки синуити, при тонзилити и хрема.

Оказва се,че в комбинация екстрактите от лечебна ружа и планински очиболец имат потенциращ ефект, което е използвано в създаването на продукта Altoria. Приемането на 1 капсула в денонощие в подкрепа на профилактиката през студените и влажни месеци се отразява добре на функцията на дихателната система . При настъпило възпаление на горни дихателни пътища и бронхиалното дърво, препоръчваните дози са 3 пъти по 1 капсула на ден. При упорита кашлица и тежки бронхити може да се приемат 3 пъти по 2 капсули на ден.
Разбира се, че изначале трябва да се мисли да се предпазим от заболяванията.

Altoria е натурален продукт, взет от необикновеното многообразие на природата и е без странични действия. Във всяка капсула се съдържа 300мг екстракт от лечебна ружа и 150мг екстракт от планински очиболец.

Този продукт е в помощ на профилактиката и лечението на заболяванията на дихателната система.

Трябва да мислим как да съхраним здравето си. То е безценно.